Vi på Lyxvilla vill alltid jobba tillsammans med dig som kund och vi tror på ett nära och prestigelöst samarbete. Genom att vi arbetar med flexibla affärsmodeller hittar vi alltid den lösning som är bäst anpassad för just ditt hus. Vi är övertygade om vi kan hjälpa kunden att hitta kostnadseffektiva och hållbara lösningar som en anpassat för just din lyxvilla.

Nedan presenterar vi de inledande stegen i processen till din lyxvilla.

Steg 1 -Förstudie och konceptuell design I förstudien samlar vi all information om läget, tomten, detaljplan samt familjens behov och önskemål. Vi gör en detaljerad och korrekt 3d modell av er tomt med träd, terräng, höjder samt omkringliggande hus.

Nästa steg i förstudien innefattar konceptuell design. Vi ritar 3 olika varianter på huskoncept baserat på era önskemål och behov. Dessa presenterar vi med 3d renderade bilder (lågupplösta), samt en föreslagen planlösning för ett av objekten.

Ni väljer ett av koncepten som vi sedan går vidare till färdigställande delen där vi skapar och justerar den slutgiltiga designen.

Steg 2 -Färdigställande av Konceptuell design inklusive komplett bygglovsansökan I detta steg så slutför vi hela huset interiört och exteriört med föreslagna materialval samt detaljerad planlösning

Renderingarna presenteras med högupplösta bilder i naturlig miljö likt den verkliga.

Steg 3- Konstruktionsritning Konstruktionsritning påbörjas efter signerat entreprenadavtal – ABS09